W danych przedstawionych przez resort finansów widać tendencję wzrostową. W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. z takiej formy zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa organy kontroli skorzystały 160 razy u 32 podmiotów, na łączną kwotę 17 800 000 zł. Ważna jest też druga wartość, bo skarbówka szacuje potencjalną wartość uszczupleń wynikających z działalności tych podmiotów na ponad 131 000 000 zł. Widać tym samym tendencję wzrostową, bo w całym 2019 r. zablokowanych zostało 537 rachunków, należących do 113 podmiotów, na łączną kwotę 67 000 000 zł (szacowane uszczuplenia wyniosły 585 000 000 zł).

Możliwość takich działań dają skarbówce przepisy obowiązujące od 30.4.2018 r. Te rozwiązania pozwalają zablokować rachunek na 72 godziny, a ewentualnie przedłużyć ten środek zapobiegawczy nawet do trzech miesięcy. Urzędnikom pracę ułatwia algorytm.

Wiceminister Piotr Dziedzic, odpowiadając na interpelację 03853 stwierdził, że doświadczenia organów skarbowych wskazują, że podmioty dokonujące wyłudzeń dysponują z reguły niewielkim majątkiem trwałym i po zakończeniu postępowań nie ma z czego wyegzekwować należności skarbowych.

Resort Finansów podkreślił także, że uprawnienia KAS dotyczące ustanowienia blokady rachunku podlegają kontroli sądowej. Ministerstwo nie obawia się także „emigracji” środków pieniężnych na zagraniczne konta bankowe w obawie przed ich zablokowaniem.