W opracowywanych rozporządzeniach znajdują się wzory oświadczeń o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania w niektórych formach.

Wprowadzone będą następujące wzory dokumentów:

PIT-ZW – oświadczenie/zawiadomienie małżonków o wyborze/rezygnacji z opodatkowania całości dochodu z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze przez jednego z małżonków;

PIT-ZI – oświadczenie/zawiadomienie podatnika o wyborze/rezygnacji z opodatkowania według 19% stawki podatku dochodowego;

PIT-ZRW – oświadczenie, zawiadomienie małżonków o wyborze/rezygnacji z opodatkowania całości przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przez jednego z małżonków;

PIT-ZRI – oświadczenie podatnika o wyborze/rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rozporządzenia wprowadzające nowe wzory oświadczeń i zawiadomień podatników wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.