Projekty rozporządzeń Ministra Finansów określające wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i CIT-NZ zostały skierowane do podpisu. Wzory te stosuje się do dochodów osiągniętych od 1.1.2019 r.

Istotą przepisów o podatku od niezrealizowanych zysków (exit tax) jest opodatkowanie niezrealizowanych zysków, w związku z przeniesieniem przez podatnika, do innego państwa składników majątku, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą przez podatnika rezydencji podatkowej. Chodzi zatem o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika, bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany majątek (w tym składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa.

W związku z obowiązującym od 1.1.2019 r. podatkiem dochodowym od niezrealizowanych zysków Minister Finansów przygotował dwa rozporządzenia dotyczące deklaracji, w których ten podatek ma być wykazywany, są to rozporządzenie:

1) w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;

2) w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Odpowiednio w tych rozporządzeniach określono wzór:

1) deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (CIT-NZ; PIT-NZ), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (CIT/NZI, PIT/NZI).

Wzory te stosuje się do dochodów osiągniętych od 1.1.2019 r.