Wzór zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych