Z zamieszczonych informacji wynika, że zaplanowany na maj 2020 r. pisemny egzamin na doradcę podatkowego ma odbyć się we wrześniu 2020 r. Zostanie przeprowadzony w reżimie sanitarnym. Kandydaci mogą dobrowolnie potwierdzić swój udział. Komisja daje też możliwość przystąpienia do egzaminu później. Planowane jest także wznowienie egzaminów ustnych.

Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu planowane jest dla kandydatów:

  • którym wyznaczono termin części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego przypadający w maju br., a następnie odwołano, w związku z obowiązującym od 14 marca br. stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii ogłoszonym w związku z COVID-19, oraz
  • wyrażą chęć przystąpienia do tej części egzaminu poprzez złożenie potwierdzenia (oświadczenia woli), chęci uczestnictwa w części pisemnej egzaminu we wrześniu 2020 r., pisemnie lub elektronicznie, do dnia 3.7.2020 r. (decyduje data wpływu).

Zawiadomienie o terminie i miejscu części pisemnej egzaminu zostanie skierowane do kandydatów – drogą elektroniczną.

Kandydaci zakwalifikowani do części pisemnej egzaminu wyznaczonej na maj br., którzy nie złożyli wniosku o zwrot opłaty za egzamin, i którzy nie wyrażą woli przystąpienia do tej części egzaminu organizowanego we wrześniu 2020 r., tj. nie złożą wniosku o zamiarze przystąpienia do niego, mogą do niego przystąpić w kolejnym wyznaczonym terminie.