Z obwieszczenia Prezesa GUS z 21.9.2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynika, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wyniósł 3399 zł. W ubiegłym roku dochód ten wynosił 2577 zł.

Wysokość tego dochodu ma znaczenie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne przy ustalaniu świadczeń rodzinnych. I tak, w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 wspomnianego dochodu, przy wyliczaniu:

1) świadczenia rodzinnego (art. 5 ust. 8 ustawy z 28.11.2003. o świadczeniach rodzinnych, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1592 ze zm.);

2) świadczenia wychowawczego (art. 7 ust. 5 ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.);

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (art. 9 ust. 7 ustawy z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.).