Wyższe stawki opłat obowiązujących w 2019 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie w wyznaczonym miejscu   środka transportu lub towaru