W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata, wysokość składek ZUS zależy od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. Wartość ta opublikowana została już w ustawie budżetowej na 2021 rok. Wynosi ona 5259 zł i jest zaledwie o 32 zł wyższa niż w roku 2020. Podstawę wymiaru składek ZUS na 2021 rok stanowi 60% tej kwoty, czyli 3155,40 zł.

W przypadku nowych przedsiębiorców (działalność gospodarcza prowadzona krócej niż 2 lata) wysokość składek ZUS uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 roku płaca minimalna wynosić będzie 2800 zł, tj. o 200 zł więcej niż w roku 2020. Podstawę wymiaru składek ZUS dla nowych przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia czyli kwota 840 zł.

Składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą w roku 2021 wynoszą więc odpowiednio:

Składki pełne

Składki preferencyjne

Podstawa wymiaru

3155,40 zł

840,00 zł

Składka emerytalna

615,93 zł

163,97 zł

Składka rentowa

252,43 zł

67,20 zł

Składka chorobowa

77,31 zł

20,58 zł

Składka wypadkowa

52,70 zł

14,03 zł

Składka na Fundusz Pracy

77,31 zł

Łącznie bez składki zdrowotnej

1075,68 zł

265,78 zł

Wzrost w stosunku do 2020 roku

0,6%

7,7%

Uwaga! Powyższa tabela nie zawiera składki zdrowotnej, gdyż jej wartość poznamy dopiero w drugiej połowie stycznia

Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2021 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1075,68 zł wobec 1069,14 zł w roku 2020. Oznacza to wzrost o zaledwie 6,54 zł czyli o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego.

Preferencyjne składki ZUS na rok 2021 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 265,78 zł wobec 246,80 zł w roku 2020. Oznacza to wzrost o 18,98 zł, czyli o 7,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest bowiem odrębnie, a jej wartość zależy od innego wskaźnika. Wskaźnik ten zostanie opublikowany dopiero w styczniu. Biorąc jednak pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, możemy założyć, iż w 2021 roku składka zdrowotna wzrośnie do ok. 370 zł.

Po uwzględnieniu nowej wartości składki zdrowotnej, łączna wartość składek ZUS w 2021 roku wyniesie ok. 635 zł miesięcznie dla nowych firm oraz ok. 1445 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

Źródło:

zus.pl