Na podstawie art. 45c ust. 8 PDOFizU upoważniono, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do realizacji zadania polegającego na przekazaniu, do wskazanych przez podatników organizacji pożytku publicznego, kwot 1%.

Dotychczas proces przekazania wnioskowanych przez podatników kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wskazanym organizacjom pożytku publicznego był realizowany odrębnie przez każdego z naczelników urzędów skarbowych na podstawie złożonych wniosków.