Wytyczne mają pomóc również instytucjom zamawiającym w skutecznym przeglądzie ofert, identyfikacji ofert o nietypowo niskich cenach oraz dostosowaniu swoich zamówień tak, aby dokonać wyboru najbardziej innowacyjnej, prospołecznej lub ekologicznej opcji. W związku z tym wytyczne dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień:

  1. dostępu wykonawców zagranicznych – tylko przedsiębiorstwa z państw trzecich, z którymi UE podpisała wiążące międzynarodowe lub dwustronne umowy o wolnym handlu obejmujące zamówienia publiczne, mają zagwarantowany dostęp do unijnego rynku zamówień publicznych, a inne przedsiębiorstwa mogą zostać wykluczone; ponadto państwa członkowskie mogą wedle swojego uznania ograniczać dostęp do swoich rynków w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
  2. odrzucania nietypowo tanich ofert – przypomniano o możliwości odrzucania takich ofert oraz zamieszczono listę kontrolną pytań, które organy mogą zadać oferentowi, aby otrzymać wyjaśnienia na temat ceny,
  3. zamówień publicznych opartych na jakości  zawarto konkretne przykłady strategicznych zamówień i wyjaśniono, w jaki sposób można określić i egzekwować normy społeczne, środowiskowe i dotyczące pracy w ramach procedury udzielania zamówień publicznych, niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwa je składające mają siedzibę w UE, czy też nie.