Minister Infrastruktury obwieszczeniem z 25.2.2020 r. zmieniającym obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. z 2020 r. poz. 211), podwyższył stawki opłaty paliwowej od paliw o 17 zł za 1000 l paliw silnikowych (1,7 gr/litr). Obwieszczenie ma charakter informacyjny, ponieważ zmiana stawek opłaty paliwowej została wprowadzona ustawą z 13.2.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 278).

Wprowadzone zmiany obowiązują od 1.3 do 31.12.2020 r.