W marcu każdego roku Minister Pracy i Polityki Społecznej ma możliwość wydania rozporządzenia określającego nowe stawki ubezpieczenia wypadkowego. Publikowane w marcu stawki mogą ulec zarówno podwyższeniu, jak i obniżeniu i zaczynają obowiązywać już od kolejnego miesiąca, czyli od kwietnia tego samego roku.

Taka właśnie sytuacja miała ostatnio miejsce w 2021 r., gdy Ministerstwo zmieniło w trakcie roku stawki ubezpieczenia wypadkowego.

W tym roku jednak Minister nie wydał nowego rozporządzenia. Oznacza to, że stare rozporządzenie pozostaje w mocy. W związku z tym, w okresie od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r. obowiązywać będą te same stawki ubezpieczenia wypadkowego, co w roku poprzednim.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników, odprowadzają składkę wypadkową w wysokości połowy stawki maksymalnej. Maksymalna stawka ubezpieczenia wypadkowego wynosi obecnie 3,33%. Małe firmy płacą zatem połowę tej stawki, czyli 1,67%.

Co ciekawe, maksymalna stawka ubezpieczenia przypisana jest zawsze do branży górniczej i to od niej, w konsekwencji, zależy wysokość składki dla drobnych przedsiębiorców, niezależnie od branży w jakiej działają.

Źródło: zus.pl

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź