Prezes GUS ogłosił 23.9.2020 r. w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 18 ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333) wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz. 852). Dochód ten wynosi 3244 zł, czyli jest wyższy w stosunku do tego z 2018 r. (2715 zł).

Wysokość dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. ma znaczenia dla ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy (świadczeniowy) 2020/2021.