W I półroczu 2021 r. zgłoszono 27 200 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Jest to o 13,1% więcej niż w I półroczu 2020 r. Zwiększyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących, czyli tzw. wskaźnik wypadkowości. W 2020 r. wskaźnik ten wynosił 1,77, natomiast w pierwszym półroczy 2021 r osiągnął wartość 2,01.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach:

 •  podlaskim – 2,93,
 •  śląskim – 2,52 oraz
 •  opolskim – 2,50.

Najniższy wskaźnik wypadkowości zarejestrowano w województwach:

 • podkarpackim – 1,84,
 • małopolskim – 1,60,
 • mazowieckim – 1,40.

Patrząc wg rodzajów działalności gospodarczej, najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach:

 • górnictwo i wydobycie – wskaźnik osiągnął 6,41,
 • dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami i rekultywacja – 4,98 oraz
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 3,36.

Najniższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach:

 •  informacja i komunikacja – 0,30,
 •  działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 0,45 oraz
 •  pozostała działalność usługowa – 0,53.

Udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniósł 0,3% ogólnej liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, a w wypadkach ciężkich było to 0,6%. Z danych za 2020 r. wynika, że w stosunku do I półrocza 2020 r. odnotowano wzrost udziału osób poszkodowanych zarówno w wypadkach śmiertelnych, jak i ciężkich po 0,1%.

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach z innym skutkiem zwiększyła się o 13%.

Więcej treści BHP po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Poszkodowani w wypadkach przy pracy w I półroczu 2021 r. wg wydarzeń powodujących urazy (dane przybliżone):

 • 35% – urazy powstały w wyniku zderzenia z/uderzenia w nieruchomy obiekt,
 • 19% – to uderzenie przez obiekt będący w ruchu,
 • 17% – w konsekwencji kontaktu z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym,
 • 16% – na skutek obciążenia psychicznego lub fizycznego,
 • 7% – to uwięzienie, zmiażdżenie,
 • 4% – kontakt z prądem elektrycznym, podwyższoną lub niską temperaturą, substancjami niebezpiecznymi i preparatami chemicznymi,
 • 2% – agresja ze strony człowieka lub zwierzęcia.

Przyczyny wypadków przy pracy w I półroczu 2021 r. były następujące (dane przybliżone):

 • 60% – nieprawidłowe zachowanie się pracownika,
 • 9% – niewłaściwy stan czynnika materialnego,
 • 8% – brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym,
 • 7% – niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika,
 • 6% – niewłaściwa organizacja samego stanowiska pracy,
 • 4% – zła organizacja pracy,
 • 3% – inne przyczyny,
 • 2% – nieużywanie przez pracownika sprzętu ochronnego,
 • 1% – zły stan psychofizyczny pracownika.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy w I półroczu 2021 r. według czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku:

 • 40,3% zdarzeń nastąpiło podczas poruszania się,
 • 16,7% – podczas operowania przedmiotami,
 • 14,4% – w chwili wykonywania transportu ręcznego,
 • 11,6% – w trakcie prac z wykorzystaniem narzędzi ręcznych,
 • 8,8% – podczas obsługiwania maszyn,
 • 5,7% – w momencie kierowania/jazdy środkami transportu lub podczas obsługi mobilnych maszyn i innych urządzeń,
 • 2,5% – to wypadki, do których doszło przez samą obecność w niewłaściwym miejscu.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy w I półroczu 2021 r. według umiejscowienia urazu (dane przybliżone):

 • 43% – uraz dotyczył kończyn górnych,
 • 36,5% – urazowi uległy kończyny dolne,
 • 9,7% – to wypadki, w których uraz dotyczył głowy,
 • 3,7% – urazowi uległ tułów i organy wewnętrzne,
 • 3,1% – to uraz grzbietu, łącznie z kręgosłupem,
 • 2,6% – urazom uległo całe ciało i różne jego części bez wyróżnienia konkretnych części ciała,
 • 1,4% – uraz szyi wraz z kręgosłupem szyjnym.

Źródło:stat.gov.pl