Opracowanie, zatytułowane „Biała księga regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowywało przez dwa lata. Może posłużyć jako podstawa do ewentualnych zmian w prawie w zakresie m.in. krótkoterminowego wynajmu mieszkań.

W Białej Księdze zawarte jest przypomnienie, że znowelizowana ustawa o usługach turystycznych zalicza wynajem mieszkań i domów do usług hotelarskich – dlatego, zdaniem MSiT, właściciele obiektów wynajmowanych powinni wpisać swoje lokale do specjalnej ewidencji, prowadzonej przez władze lokalne. Uzasadnione jest to tym, że taka działalność spełnia definicję usług hotelarskich, przy czym skala działalności nie ma tu znaczenia.

To nie jedyny wymóg, bo jeśli w jakimkolwiek miesiącu przychody wynajmującego z udostępniania lokali przekraczają połowę minimalnego wynagrodzenia, to właściciel powinien zarejestrować nawet działalność gospodarczą ‒ taki wymóg nakłada art. 5 ust. 1 ustawy ‒ Prawo przedsiębiorców. Koniecznie trzeba też przestrzegać minimalnych wymagań co do wyposażenia oraz wymogów sanitarnych.

Dla wielu osób fizycznych, które prowadzą taką działalność w małej skali, rejestrowanie działalności gospodarczej spowodowałoby brak opłacalności, dlatego rozważane jest wprowadzenie przepisu, który wyłączyłby wynajmujących sporadycznie spod takiego obowiązku.

Jednocześnie autorzy Białej Księgi biorą pod uwagę zaostrzenie przepisów w przypadku prowadzenia nielegalnej działalności wynajmu oraz gdy wynajmujący wprowadza klientów w błąd, używając bezprawnie nazwy hotel lub motel.

Obecnie świadczenie usług hotelarskich, gdy obiekt nie został zgłoszony do ewidencji, jest wykroczeniem (art. 60 par. 4 ust. 3 Kodeksu wykroczeń). Autorzy opracowania sugerują jednak, by takie działanie uznać za przestępstwo bądź przewinienie administracyjne i zagrozić nawet karą pozbawienia wolności do lat 3 lub karą pieniężną do 25 tysięcy złotych.