Ustawa z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, została przyjęta bez poprawek przez Senat i ma zacząć obowiązywać, co do zasady 1.9.2019 r. Zmiany mają na celu dalsze uszczelnienie systemu VAT oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.