O odroczenie terminów składania m.in. wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych, obowiązkowych informacji, a także sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych, wystąpiło do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP, także Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Pismo skierowano 12.3.2020 r. do premiera Mateusza Morawieckiego.