Z powodu pandemii i wynikających z tego tytułu utrudnień, wydłużamy termin zgłaszania prac dla kandydatów na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego.

Termin zgłaszania i przyjmowania prac upływa z końcem marca 2021 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym [email protected] lub pod adresem Wydawnictwo C.H.Beck, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa (z dopiskiem Konkurs).

Regulamin →

Oświadczenie →