Po raz pierwszy w kształceniu inspektorów ochrony danych Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wprowadza dwie specjalizacje na studiach podyplomowych dla inspektorów ochrony danych w organach i podmiotach publicznych oraz tych wykonujących swoją funkcję w sektorze prywatnym.

Działające pod patronatem Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes studia podyplomowe dla inspektorów ochrony danych osobowych, a wcześniej administratorów bezpieczeństwa informacji mają długoletnią tradycję. Dotychczas absolwentami studiów zostało 450 osób, a obecnie trwa rekrutacja na ich 7. edycję.

Zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie przepisów ochronie danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Kompleksowy program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych lub innej roli zapewnienia zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych. Został on opracowany we współpracy z największą w kraju organizacją zrzeszającą inspektorów ochrony danych: SABI – Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych.

Program studiów podyplomowych podzielono na 4 bloki tematyczne dotyczące: podstawowych zagadnień ochrony danych osobowych, obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych, wykonywania zadań inspektora ochrony danych oraz zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.

Specjalizacje dla inspektorów

Poza blokami odbywają się dedykowane zajęcia dla dwóch specjalizacji:

  • „Inspektor ochrony danych w organach i podmiotach publicznych”,
  • „Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym”.

Specyfika tych dwóch obszarów dla przetwarzania i ochrony danych osobowych na tyle się różni, że wymaga pogłębienia istotnych dla nich tematów w dwóch równoległych, oddzielnych specjalizacjach. Specjalizacja „IOD w organach i podmiotach publicznych” obejmuje przedmioty dotyczące m.in. problematyki ochrony danych osobowych w udostępnianiu informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, e-urzędu, zamówieniach publicznych, postępowaniu administracyjnym oraz archiwizacji. Specjalizacja „IOD w sektorze prywatnym” to m.in. tematy e-prywatności, przetwarzania w grupach kapitałowych, marketingu oraz sztucznej inteligencji.

Doświadczeni wykładowcy

Na zajęcia na studiach podyplomowych składają się wykłady i warsztaty. Prowadzą je – oprócz pracowników naukowych zajmujących się ochrona danych osobowych – doświadczeni praktycy, w tym m.in. specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz inspektorzy ochrony danych. Wśród wykładających znajdują się w szczególności pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciele SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Zapisy:

https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/wykonywanie-funkcji-inspektora-ochrony-danych/