W opinii przyjęto przedłużenie okresu obowiązywania o kolejnych 12 miesięcy oraz zmiany niektórych przepisów, takich jak rozszerzenie rodzajów testów na COVID – 19 akceptowanych w kontekście podróży na terenie UE. Ponadto w dokumencie wyjaśniono, że zaświadczenia o szczepieniu powinny zawierać liczbę dawek podanych posiadaczowi zaświadczenia, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym je podano.

EROD i EIOD zwracają uwagę na to, że wniosek nie zmienia w sposób istotny istniejących przepisów rozporządzeń w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Autorzy dokumentu odnieśli się także do poprzedniej opinii, która została przyjęta podczas 47. posiedzenia plenarnego EROD.

Więcej treści RODO po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Zgodnie z poprzednią wspólną opinią dotyczącą początkowych regulacji w sprawie zaświadczenia COVID, EROD i EIOD przypominają, że przestrzeganie zasad ochrony danych nie stanowi przeszkody w walce z pandemią COVID-19. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność ewentualnego przedłużenia się pandemii, EROD i EIOD wyrażają zrozumienie dla potrzeby przedłużenia okresu stosowania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. Należy regularnie oceniać odpowiednie dowody naukowe i stosowane środki dodatkowe, aby zapewnić przestrzeganie ogólnych zasad skuteczności, niezbędności i proporcjonalności.

Brak oceny skutków

EROD i EIOD wyrażają żal z powodu nieprzeprowadzenia przez Komisję oceny skutków. Ponadto rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID przewiduje obowiązek przedstawienia przez Komisję UE Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat wpływu rozporządzenia na ułatwianie swobodnego przemieszczania się, praw podstawowych i niedyskryminacji. EROD i EIOD są przekonani, że Komisja powinna załączyć to sprawozdanie do omawianego wniosku.

Andrea Jelinek, Przewodnicząca EROD powiedziała: „Propozycje te mają szczególne znaczenie ze względu na ich istotny wpływ na ochronę praw i wolności osób fizycznych. Wszelkie ograniczenia swobodnego przepływu osób w UE w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, w tym wymóg przedstawiania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, powinny zostać zniesione, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna”.

Z kolei Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych dodał: „Musimy stale oceniać, które środki pozostają skuteczne, niezbędne i proporcjonalne w walce z pandemią COVID-19. Zasady ochrony danych powinny być stale wdrażane i stosowane, z należytym uwzględnieniem rozwoju sytuacji epidemiologicznej i wpływu na prawa podstawowe”.

Ochrona danych osobowych – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Modyfikacja niektórych rodzajów informacji, takich jak wyjaśnienie, że zaświadczenia o szczepieniu mają zawierać liczbę dawek podanych posiadaczowi, lub propozycja, by uczestnicy badań klinicznych nad rozwojem szczepionki COVID-19 kwalifikowali się do otrzymania zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19, wydaje się być ograniczona do tego, co jest ściśle niezbędne i nie budzi szczególnych obaw z punktu widzenia ochrony danych. EROD i EIOD przypominają jednak swoje wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym wszelkie zmiany rodzajów informacji mogą wymagać ponownej oceny zagrożeń dla praw podstawowych i jedynie bardziej szczegółowe informacje należące do już zdefiniowanych kategorii danych powinny być dodawane poprzez przyjęcie aktów delegowanych. EROD wraz z EIOD będą nadal zwracać szczególną uwagę na rozwój pandemii COVID-19, a zwłaszcza na wykorzystanie danych osobowych po zakończeniu pandemii.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2326