Komisja Europejska zatwierdziła polski program w formie zaliczek zwrotnych, którego łączny budżet wynosi 16 600 000 000 mld euro (około 75 000 000 000złotych) i który przeznaczony jest na wsparcie polskiej gospodarki w kontekście pandemii koronawirusa. Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych w ramach pomocy państwa.

Wsparcie ze środków publicznych udzielane w ramach programu będzie miało formę zaliczek zwrotnych.
Program jest skierowany do mikroprzedsiębiorstw (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek) oraz do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które borykają się z trudnościami gospodarczymi i brakiem płynności w następstwie pandemii Covid 19.