Wsparcie dla organizacji pozarządowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2