Od 13.11.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim UE do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2186).

W ocenie Ministra Finansów zmiana wzoru informacji jest konieczna w związku ze zmianami we wzorze zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) oraz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową (CIT-8AB). Informacja CIT/NZI stanowi załącznik do tych zeznań.

Informację według nowego wzoru należy stosować do dochodów osiągniętych od 1.1.2019 r. Jednak informacje złożone przed 13.11.2019 r., według wcześniejszego wzoru uznaje się złożone prawidłowo.