Wpływ wpisu do rejestru podmiotów leczniczych na wysokość podatku od nieruchomości

Spółka posiadała wpis do rejestru podmiotów świadczących usługi lecznicze, co umożliwiało jej płacenie niższej stawki podatku od nieruchomości w stosunku do lokali wykorzystywanych na cele medyczne. Problem powstał przy kwalifikowaniu pomieszczeń, które mogłyby zostać objęte preferencyjną wysokością daniny.

Według właścicieli hotelu niższa stawka podatku powinna być odprowadzana nie tylko bezpośrednio od pomieszczeń związanych stricte z przeprowadzaniem zabiegów leczniczych, ale także od korytarzy, recepcji, restauracji, pokoi, z których korzystali kuracjusze, a także nawet od kuchni, gdzie przygotowywano dla nich posiłki, czy magazynów, gdzie były składowane stosowne przedmioty wykorzystywane do świadczenia usług leczniczych. W konsekwencji takiego ujęcia sprawy obniżonym podatkiem można by objąć cały hotel.

Na taki przebieg sytuacji nie wyraziła zgody skarbówka. W opinii fiskusa powyższa analiza jest niewystarczająca, aby cała nieruchomość została potraktowana preferencyjnie ze względów podatkowych, z czym zgodził się najpierw WSA we Wrocławiu, a następnie NSA (II FSK 2726/17). Organy te orzekły, że sam wpis do rejestru podmiotów leczniczych nie daje podstaw formalno-prawnych do objęcia wszystkich pomieszczeń w hotelu obniżoną daniną.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności