Ustawa z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496; dalej: InwestMieszkU), do której przylgnęła nazwa Lex deweloper stworzyła obok warunków zabudowy, czy zapisów planu miejscowego nową podstawę starania się o pozwolenie na budowę. Mowa o uchwale lokalizacyjnej podejmowanej przez radę gminy na wniosek zainteresowanego inwestora. Daje ona możliwość starania się o realizację inwestycji m.in. na terenach, które w planach miejscowych nie pozwalają na budowę obiektów mieszkaniowych.

Z tej ścieżki skorzystała właśnie spółka Vantage Development, która jako jeden z pierwszych z deweloperów w Polsce złożyła wniosek w trybie InwestMieszkU.

Deweloper zdecydował się na wystąpienie o decyzję w trybie InwestMieszkU, bo na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z funkcją aktywność gospodarcza, więc nie ma możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na funkcję mieszkaniową. Pod koniec września rada miasta poinformowała spółkę, że jej wniosek nie będzie dalej rozpoznawany. Urząd uznał przedstawione dokumenty za niewystarczające i zdecydował o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Warto zaznaczyć, że dotąd żaden wniosek złożony w trybie InwestMieszkU w Polsce nie został rozpatrzony.