Wiążąca informacja stawkowa (WIS) zastąpiła dotychczasowe interpretacje wydawane przez GUS, które nie były wiążące dla organów podatkowych. W formie decyzji WIS wydawana jest na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Podatnik może uzyskać informację WIS na podstawie stosownego wniosku.

Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W) oraz załącznik do wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W/A) określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Zobacz akt prawny i oryginał dokumentu

Zobacz formularz