Wnioski można składać od 1.7.2018 r.do dnia wskazanego przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK). Przy czym IOK poinformuje (na stronie www.efs.mrpips.gov.pl ), z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, o planowanej dacie zamknięcia konkursu wraz z uzasadnieniem, jako termin zakończenia naboru w ramach ostatniej rundy. Natomiast w ramach pierwszej rundy wnioski można składać do 31.8.2018 r.

Co ważne, wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl

Ważne
Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Przewidziano na ten cel kwotę 44.564.317,74 zł.

Ważne
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na maj 2019 r.

Niezbędne dokumenty związane z aplikacją do konkursu są dostępne na stronie:

https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01918