Czerwcową waloryzacją środków zgromadzonych na kontach i subkontach osób ubezpieczonych, w tym waloryzację kapitału początkowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza co roku.

Środki rosną o określony procent. Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji (wzrostu cen towarów i usług) oraz od przypisu składek (wzrostu płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna dynamiki wzrostu PKB za ostatnie 5 lat.

Czerwcowa waloryzacja w 2020 roku

W tym roku to waloryzacja na poziomie odpowiednio 108,94 proc. i 105,73 proc.

Oznacza to, że środki osób ubezpieczonych w ZUS zwiększyły się o ponad 243,3 mld złotych.

Czerwcowa waloryzacja w 2020 roku – wyliczenia ZUS

ZUS wyliczył, że osoba ubezpieczona, która na swoim koncie w ZUS zgromadziła 450 tys. złotych, dzięki przeprowadzonej waloryzacji zyskuje 40,2 tys. złotych.

Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to waloryzacja doprowadzi do dopisania aż 76 tys. zł

W związku z pandemią koronawirusa, informację o stanie konta ubezpieczonego będzie można sprawdzić w tym roku wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych. Osoby, które o to wystąpią, informację otrzymają również w wersji papierowej.

Źródło:

www.gov.pl