Jak podaje Ministerstwo Finansów jeszcze w 2015 r. luka VAT w Polsce wynosiła 24 proc. potencjalnych wpływów, a cztery lata później spadła o około połowę. Pomogły w tym nowe narzędzia:

– podzielona płatność (split payment),

– pakiet paliwowy (m.in. obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych będzie powstawał zasadniczo w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju) czy pakiet przewozowy (system monitorowania drogowego przewozu towarów),

– Jednolity Plik Kontrolny VAT czy

– System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej (STIR).

Dla zapewnienia efektywnej walki z przestępstwami podatkowymi niezbędny jest też prawidłowy obieg informacji, w tym również zapewnienie szybkiego dostępu do danych o obrocie między państwami. Dlatego spotkanie z ukraińskim odpowiednikiem Krajowej Administracji Skarbowej było poświęcone omówieniu rozwiązań, które przyczynią się do usprawnienia pracy na wszystkich wspólnych przejściach granicznych. Przedmiotem rozmów był też wzajemny przepływ informacji o sytuacjach kryzysowych na przejściach granicznych.