Obecnie ponosząc wydatki na rozwój przedsiębiorstwa można skorzystać z: ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), która została wprowadzona od 2018 r. i Innovation BOX (IP BOX) obowiązującej od 2019 r. Jednak KPR przewiduje na 2021 r. wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla niektórych przedsiębiorców, która ma służyć zwiększaniu automatyzacji przedsiębiorstw. Nowa ulga, tzw. ulga na roboty ma mieć podobne założenia jak ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Ulga ma mieć ogólnodostępny charakter.

Odliczyć będzie można nie tyko zakup samych robotów, urządzeń do produkcji addytywnej, ale także zakup niezbędnego oprogramowania, czy szkolenia pracowników. Proponowany katalog wydatków objętych nową ulgą jest więc szeroki i obejmuje wydatki na zakup robotów, urządzeń do produkcji addytywnej (druk 3D), czujników oraz urządzeń rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, używanych do projektowania, produkcji albo przetwarzania. Katalog ma objąć też zakup specjalistycznego oprogramowania i maszyn produkcyjnych. Wprowadzenie ulgi ma na celuwsparcie przedsiębiorców w inwestowaniu w cyfrowy rozwój prowadzonych przez nich działalności”.

Plan zakłada, że rząd przyjmie projekt ustawy dotyczący ulgi w III kwartale 2020 r., a wejście w życie nowych regulacji zaplanowano na początek 2021 r.