W projekcie przewidziano m.in. kilka istotnych zmian dotyczących opłata za usługi wodne. Obecnie opłata odnosi się przede wszystkim do właścicieli nieruchomości o pow. minimum 3,5 tys. m2, które są zabudowane w co najmniej 70 proc. Natomiast w projekcie proponuje się, by opłata objęła nieruchomości o pow. minimum 600 m2, które są zabudowane w co najmniej 50 proc. Wysokość opłat, podobnie jak teraz, będzie uzależniona od tego, czy i w jakim zakresie urządzenia i budowle na zabudowanym terenie pozwalają na retencjonowanie wody (przepuszczanie do gleby czy jej zatrzymywanie w środowisku. Jednak, opłata nie będzie obejmować właścicieli gruntów rolnych.

Jak informuje rząd, szacuje się, że właściciele nieruchomości spełniających warunki poniesienia opłaty powinni liczyć się z kosztami na poziomie ok. 1350 zł rocznie na gospodarstwo domowe. Wpływy z rozszerzenia daniny mają trafiać głównie na realizację inwestycji retencyjnych.

Zmiany dotyczące podatku od deszczu miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.