VAT-7 i VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M – zmiany od 1.11.2019 r.

Od 1.11.2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wprowadza nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M. Ich zmiana wynika ze zmian wprowadzonych do VATU, tj. rozszerzenie stosowania pakietu paliwowego i obowiązku stosowania podzielonej płatności przez niektórych podatników VAT.

Nowe rozporządzenie dostosowuje wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7 i VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M oraz objaśnień do nich do zmian w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności dla niektórych podatników.

Stanowi to wykonanie przez Ministra Finansów delegacji ustawowej zawartej w art. 99 ust. 14 VATU, w związku ze zmianami wprowadzonymi do VATU ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520) oraz ustawą z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751). Te zmiany obejmują m.in. znaczne rozszerzenie stosowania pakietu paliwowego – chodzi o liczbę towarów, które są objęte tym specjalnym sposobem rozliczania VAT z tytułu WNT, a także obowiązek stosowania przez niektórych podatników mechanizmu podzielonej płatności w rozliczeniu VAT. Zatem zmiany w praktyce będą się odnosić się do podatników objętych tzw. pakietem paliwowym oraz obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności.

Deklaracje podatkowe: VAT-7 (w wersji 20), VAT-8 (w wersji 10), VAT-9M (w wersji 9) należy stosować począwszy od rozliczeń za listopad 2019 r. Natomiast deklarację w VAT-7K (w wersji 14) należy stosować począwszy od rozliczeń za IV kwartał 2019 r.




 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych