Od 1.1.2019 r. prawo użytkowania wieczystego pod blokami i domami jednorodzinnymi z mocy prawa przekształci się we własność. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął przepisy w tej sprawie. Wkrótce zajmie się nimi Rada Ministrów. Planowane są też atrakcyjne bonifikaty, aby właściciele mieszkań i domów jak najszybciej uregulowali opłaty przekształceniowe.

Przekształcenie prawa ma nastąpić z chwilą wejścia w życie tych przepisów, czyli 1.1.2019 r. pod warunkiem, że przynajmniej jedno mieszkanie w bloku zostało wyodrębnione na własność. Przekształcenie będzie odpłatne. Właściciele lokali (domów) przez 20 lat będą wnosić opłatę przekształceniową, która wyniesie tyle, ile ostatnia roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego.

Ważne

Projekt przewiduje bardzo wysokie bonifikaty, jeśli opłata zostanie wniesiona jednorazowo, a nie w ratach. Gdy właściciele lokali (domów) zdecydują się na uregulowanie należności w tym samym roku, w którym nastąpi przekształcenie, bonifikata wyniesie 60 proc. W drugim roku będzie to 50 %, w trzecim – 40 %, w czwartym – 30 %, w piątym – 20 %, a w szóstym roku – 10 %.

Obowiązkowe upusty będą dotyczyć tylko gruntów Skarbu Państwa. Przy ziemi komunalnej to od władz gminnych ma zależeć, czy je wprowadzi czy nie.

W nowej wersji projektu wprowadzono jeden termin na uregulowanie opłaty przekształceniowej w ratach – 20 lat. Wcześniej przewidywał on 20 lat dla mieszkań i domów, a 33 lata dla lokali użytkowych, w tym dla posiadaczy miejsc postojowych w garażach podziemnych. Do projektu wprowadzono również kompromisowe rozwiązania dotyczące pomocy publicznej. Projekt przewiduje, że firmy uwłaszczą się, ale przy uwzględnieniu przepisów de minimis. Oznacza to, że jeżeli przy przekształceniu dojdzie do przekroczenia limitu tej pomocy, to przedsiębiorca będzie dopłacał różnicę między wartością rynkową gruntu podlegającego przekształceniu a sumą rocznych opłat przekształceniowych. Wysokość dopłaty będzie ustalana z urzędu w drodze decyzji administracyjnej. W tym celu rzeczoznawca majątkowy będzie przygotowywał operat szacunkowy. Zapłaci za niego przedsiębiorca.