Chociaż w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych gminy, np. sołectw, konsultacje społeczne w tej sprawie nie są wiążące dla rady gminy, to ich brak powoduje stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy.