W rozporządzeniu przewidziano:

1) przedłużenie do dnia odwołania na obszarze Polski stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 możliwości czasowego stosowania stawki 0% dla darowizn określonych towarów związanych z ochroną zdrowia (m.in. wyroby medyczne i farmaceutyczne, testy diagnostyczne, materiały ochronne) dokonywanych na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą (których zadaniem są działania w zakresie zwalczania COVID-19), a także określonych jednostek pomocy społecznej (tj. domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej) z przeznaczeniem na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2;

2) obniżenie stawki VAT do 8% na nasienie zwierząt, które od 1.7.2020 r. zgodnie z nową matrycą stawek VAT objęte zostało 23% stawką tego podatku;

3) obniżenie stawki VAT do 8% na urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla ociemniałych), maszyny do pisania dla niewidomych, maszyny poligraficzne do pisma Braille’a, urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a, które od 1.7.2020 r. zgodnie z nową matrycą stawek VAT objęte zostały 23% stawką tego podatku – zmiana przywróci zatem stawkę VAT obowiązującą do 30.6.2020 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie z 31.8.2020 r.