Uszczegółowienie przepisów dotyczących sygnalizacji uchybień przez strony w postępowaniu cywilnym po nowelizacji

  • Omawiane zmiany mają na celu zrównanie pozycji stron procesu cywilnego  w zakresie korzystania z instytucji zwrócenia przez stronę uwagi sądu na uchybienie przepisom postępowania.
  • Nowelizacja wprowadza zmiany do art. 162 KPC, które wejdą w życie 7.11.2019 r. 

Dotychczasowe przepisy art. 162 KPC, mimo ich niepodważalnego pozytywnego wpływu na sprawność postępowania cywilnego, prowadziły do nierównego traktowania stron postępowania. Strona bardziej sumienna, przykładają większą staranność do postępowania, miała mniejsze możliwości korzystania z instytucji zwrócenia przez stronę uwagi sądu na uchybienie przepisom postępowania niż strona mniej staranna. Przepisy dopuszczały bowiem sytuację, w której strona nie stawiająca się na posiedzeniu mogła złożyć zastrzeżenie, co do uchybienia przepisom postępowania na kolejnym posiedzeniu, podczas gdy strona obecna na posiedzeniu musiała tego typu uchybienia zgłaszać natychmiast.

Podczas nowelizacji KPC ustawodawca uznał, że nie ma żadnych podstaw do niejednolitego traktowania stron postępowania cywilnego w zakresie korzystania z instytucji zwrócenia przez stronę uwagi sądu na uchybienie przepisom postępowania. Skutkowało to wprowadzeniem zmian do art. 162 KPC. Według znowelizowanych zasad sygnalizacji przez strony postępowania uchybień przepisom postępowania strony mogą zgłosić zastrzeżenie na kolejnym, najbliższym posiedzeniu, nawet wówczas, gdy będzie to posiedzenie, na którym ma dojść do ogłoszenia wyroku.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 162 KPC strona może zwrócić uwagę sądu na uchybienie przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Jak wspomniano, zastrzeżenie można zgłosić najpóźniej na kolejnym posiedzeniu. Co istotne, stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na to uchybienie w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy.

Omawiane zmiany wejdą w życie 7.11.2019 r.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności