Znowelizowano 162 ustawy, aby – w założeniu ustawodawcy – dostosować je do unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych uregulowanych w obowiązującym od roku rozporządzeniu RODO. Zmiany wprowadzono w przepisach ustaw regulujących zagadnienia dotyczące m.in.:

  • ochrony danych osobowych (zmiana polskiej ustawy o ochronie danych osobowych);
  • postępowania administracyjnego, podatkowego i egzekucyjnego;
  • spraw kadrowych oraz dotyczących osób niepełnosprawnych, rynku pracy i zatrudnienia;
  • działalności kulturalnej, sportowej, pomocy społecznej oraz prawa oświatowego;
  • prawa budowlanego i planowania przestrzennego oraz przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
  • prawa ochrony środowiska (kilka ustaw: m.in. o odpadach, rewitalizacji, utrzymania porządku i czystości w gminach, prawa łowieckiego) oraz prawa energetycznego;
  • finansów publicznych, zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Więcej szczegółów – zobacz:

Ochrona danych osobowych w przepisach dotyczących procedury podatkowej

Ochrona danych osobowych w sprawach kadrowych

Ochrona danych osobowych w przepisach o wykonywaniu zawodów prawniczych

Ochrona danych osobowych w przepisach o rynku finansowym

Ochrona danych osobowych w przepisach o konsumentach i informacji gospodarczej

Ochrona danych osobowych w geodezji i kartografii oraz ładzie przestrzennym

Ochrona danych osobowych w handlu emisjami

Ochrona danych osobowych w niektórych przepisach o ochronie środowiska

Ochrona danych osobowych w przepisach o drogach publicznych

Ochrona danych osobowych oraz zmiany w przepisach ewidencyjnych

Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym