Z dniem 25.9.2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 21.9.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1812).

Rozporządzenie precyzuje regulację dotyczącą stosowania współczynników korygujących w przypadku ich zmiany w trakcie okresu planowania. Ponadto zmiany w rozporządzeniu umożliwiają rozdysponowanie w ramach ryczałtów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dodatkowych środków przeznaczonych na zwiększenie ilości wskazanego zakresu lub rodzaju świadczeń, w sytuacji kiedy świadczenia te albo nie są wykonywane przez niektórych świadczeniodawców powyższego systemu, albo są wykonywane w różnych wymiarach.