Dane autoryzacyjne usługi Twój e-PIT

Zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 od 15.2.2019 r. zostały udostępnione w serwisie podatki.gov.pl. W przygotowanym e-PIT w ramach usługi Twój e-PIT są zawarte informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer rachunku bankowego podatnika, ulga na dzieci, czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP) – automatycznie jest wskazana organizacja wybrana we wcześniejszym roku podatkowym. Dane te można uaktualnić. Aby się zalogować do Twój e-PIT, potrzebne są następujące dane:

1) PESEL (albo NIP i datę urodzenia);

2) kwota przychodu, którą wskazano w PIT za rok 2017;

3) jedna z kwot przychodu za 2018 r., która znajduje się w jednej z informacji od płatników (np. pracodawcy) w PIT-11 i należy potwierdź dane kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 r.

Zatem usługa Twój e-PIT została rozszerzona o dodatkowy element autoryzacyjny, którym jest wskazanie kwoty nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2017 r.

Oczywiście jeśli podatnik ma profil zaufany, korzysta z danych logowania do PZ.

Opłata on-line za pomocą Paybynet

Jednoczenie uruchomiono możliwość płacenia podatku z poziomu portalu podatkowego za pomocą systemu szybkich płatności internetowych. Z informacji Krajowej Izby Obrachunkowej (KIR) wynika, że uruchomiła ona możliwość opłacenia podatku dochodowego z Twój e-PIT za pomocą Paybynet – systemu szybkich płatności internetowych. Rozliczenie odbywa się on-line, bezpośrednio z poziomu portalu podatkowego Twój e-PIT. W ten sposób zlecenie przelewu podatkowego stało się prostsze niż realizacja płatności innymi kanałami. Izba informuje, że wszystkie dane potrzebne do przelewu, w tym np. dane właściwego urzędu podatkowego i kwota dopłaty, prezentowane są automatycznie. W ten sposób swoje podatki jako pierwsi mogą zapłacić klienci PKO BP, korzystając z płatności „Płacę z iPKO” lub „Płacę z Inteligo”. Wkrótce, jak zapewnia KIR, to rozwiązanie udostępnią swoim klientom kolejne banki.