Senatorzy Jeff Merkley oraz Bernie Sanders zaproponowali wprowadzenie National Biometric Information Privacy Act, która została opracowana na podstawie ustawy regulującej kwestie przetwarzania danych biometrycznych w Illinois.

Nowe przepisy miałyby charakter przełomowy i zabraniałyby gromadzenia przez prywatne podmioty danych biometrycznych. Przetwarzanie danych takich jak skany oczu, odcisków twarzy czy palców oraz czerpanie z nich korzyści, wymagałaby zebrania uprzedniej zgody podmiotów danych.

Potrzeba wprowadzenia omawianej regulacji jest powodowana rosnącymi obawami dotyczącymi popularyzacji zjawiska gromadzenia przez firmy danych biometrycznych oraz wykorzystywania technologii rozpoznawania twarzy. Tego typu przetwarzanie wiąże się z wystąpieniem negatywnych konsekwencji dla bezpieczeństwa społeczności kolorowych. Zgodnie z przeprowadzonym w 2019 r. badaniem, osoby czarnoskóre oraz Azjaci byli 100 razy bardziej narażeni na błędną identyfikację przy pomocy technologii rozpoznawania twarzy.

Zgodnie ze stanowiskiem Jeffa Merkleya należy podjąć walkę z inwigilacją, która prowadzi do utraty prywatności oraz kontroli nad danymi bez względu czy jej źródłem jest państwo, czy prywatne firmy. Wskazał on również na zagrożenie dla swobód obywatelskich, jakie niesie za sobą omawiana technologia.

Ustawa ma na celu ograniczenie możliwości gromadzenia, handlu oraz przechowywania danych biometrycznych bez pisemnej zgody osób, których dane dotyczą. Obliguje również firmy prywatne do udzielania podmiotom danych informacji na temat gromadzonych na ich temat danych. Projekt regulacji jest wspierany przez Fight for the Future, The American Civil Liberties Union, Electronic Frontier Foundation i Open Technology Institute.

Źródło:

https://www.merkley.senate.gov/news/press-releases/merkley-sanders-introduce-legislation-to-put-strict-limits-on-corporate-use-of-facial-recognition-2020