Opinia jednostki badającej z badania technicznego automatu

Ustawa z 1911.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165; dalej: GryHazardU) dopuszcza urządzanie gier na automatach wyłącznie w kasynach gry i salonach gier na automatach – na podstawie rejestracji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, po uzyskaniu opinii jednostki badającej. Jednostka taka działa z upoważnienia Ministra Finansów, przeprowadza badania techniczne automatów, urządzeń losujących i urządzeń do gier przewidziane w przepisach oraz wydaje opinie z tych badań. Ministerstwo przypomina, że uzyskanie opinii jednostki badającej, upoważnionej przez Ministra Finansów, z badania technicznego automatu nie gwarantuje legalności jego eksploatacji poza kasynem gry i salonem gier na automatach. Opinia stanowi jedynie informację, że zbadany automat lub urządzenie do gier spełnia lub nie warunki techniczne określone w GryHazardU oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 8.6.2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1171). Jednostka badająca w swoich opiniach nie jest uprawniona do rozstrzygania, czy gra na danym urządzeniu jest grą na automacie w rozumieniu GryHazardU. Rozstrzyga o tym wyłącznie Minister Finansów decyzją o niehazardowym charakterze gry na danym urządzeniu i zapewnia prowadzenie takiej działalności zgodnie z prawem.

Oferty wstawienia automatów do lokalu

Ministerstwo finansów przestrzega przed sytuacjami, w których przedsiębiorcom (np. prowadzącym lokale gastronomiczne) oferuje się wstawienie do ich lokalu automatu. Przy czym jako podstawę jego legalnej eksploatacji wskazuje się opinię z badania technicznego, wydaną przez jednostkę badającą upoważnioną przez Ministra Finansów, nazywając taki automat „pierwszym w pełni legalnym urządzeniem z oficjalną państwową certyfikacją”. Tego rodzaju opinie nie uprawniają do zgodnej z prawem eksploatacji takich automatów, a ich użytkowanie może narażać posiadaczy lokali na odpowiedzialność prawną.