Celem umowy o wolnym handlu (EVFTA) jest ułatwienie handlu między UE (także Polską) a Wietnamem. Już teraz wartość wymiany towarowej między obiema stronami umowy sięga niemal 50 mld euro (usługi to prawie 4 mld).

Polska jest dla Wietnamu znaczącym partnerem – w 2019 r. obroty wyniosły 3,48 mld dolarów. Polacy eksportują głównie artykuły rolno-spożywcze (48,7 proc. eksportu), następnie wyroby przemysłu elektromaszynowego – 19,4 proc., wyroby przemysłu chemicznego – 16,3 proc. oraz wyroby metalurgiczne – 11,3 proc.

Jakie są główne postawienia umowy EVFTA? Od 1 sierpnia następi ostateczna liberalizacja ceł dla 99 proc. obrotu handlowego między UE i Wietnamem. Pozostały 1 proc. zostanie objęty kontyngentami taryfowymi. Ponadto, Wietnam zniesie 65 proc. ceł na unijne towary importowane do Wietnamu (reszta stopniowo, w ciągu najdalej 10 lat). Tak samo będzie w przypadku 71 proc. ceł na wietnamskie towary importowane do UE (reszta w ciągu maksymalnie 7 lat). Okresy przejściowe obejmą najbardziej wrażliwe towary, np. obuwie.

Chronione pozostaną wrażliwe produkty rolne. UE nie otworzy rynku całkowicie na import z Wietnamu dla: ryżu, kukurydzy, czosnku, grzybów, jaj, cukru i produktów o wysokiej zawartości cukru, skrobi z manioku, innych rodzajów zmodyfikowanej skrobi, etanolu, surimi i tuńczyka w puszkach. Tutaj będą określone kontyngenty bezcłowe.

Przedsiębiorcy zainteresowani szczegółami Umowy EVFTA powinni się kontaktować z Departamentem Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju ([email protected]).