Dziś możemy poinformować, że udało się w systemie e-Deklaracja uruchomić elektroniczną wersję PIT-36L i już od 27.3.2021 r. podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym mogą złożyć stosowne zeznanie roczne za 2020 r. Przypominamy, iż rozliczenie roczne za ostatni rok podatkowy należy złożyć do dnia 30.4.2021 r.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów