Od 25.1.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 2.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 47). Zmiana dotyczy podmiotów niemających statusu podatnika (spółek osobowych) w podatkach dochodowych, które od 1.10.2018 r. nie są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych.

Na gruncie art. 45 ust. 5 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: PDOFizU) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej: PDOPrU) w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2018 r., podmioty niemające statusu podatnika nie są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych.

W związku z powyższym § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.8.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 122), który dotyczył właściwości miejscowej organu podatkowego dla spółek osobowych wyznaczanej według miejsca składania sprawozdania finansowego – stał się bezprzedmiotowy (podmioty te nie mają już obowiązku składania sprawozdań finansowych). Przepis ten został uchylony.