Na przedświątecznym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła dwa projekty przewidujące podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych i wypłatę jednorazowego dodatku zwanego trzynastką.

W myśl tych propozycji marcowa waloryzacja wyniesie 3,24 proc., jednak nie mniej niż 70 zł. Taki sposób podwyżki świadczeń będzie korzystniejszy od ustawowego dla około 6,2 mln emerytów i rencistów, których świadczenia wynoszą poniżej 2160,49 zł brutto. Do 1200 zł wzrośnie także minimalna emerytura, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 900 zł brutto.

Rząd proponuje też wprowadzenie na stałe wypłaty trzynastek, które w 2020 r. wyniosą 1200 zł brutto. Z wyliczeń ZUS wynika, że przeszło 9,8 mln emerytów i rencistów dostanie w kwietniu na rękę dodatkowe 1025 zł.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu