Trwają prace nad określeniem szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów