Ułatwienie wprowadza art. 15i, dodany do KoronawirusU umożliwiającej walkę z koronawirusem w ramach pakietu przepisów, chroniących przedsiębiorców, czyli tzw. tarczy antykryzysowej. Przepisy przyjęte przez Sejm i przegłosowane przez Senat 31.3.2020 r. zakładają, że „w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu” nie obowiązuje w niedziele i święta zakaz rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby. Zwolnienie z zakazu nie obowiązuje jednak w te niedziele, w które przypada inne święto.

Wprowadzane zmiany nie oznaczają, że można zlecić pracownikom pracę przy wykładaniu każdego typu towarów. Zwolnienie dotyczy jedynie artykułów pierwszej potrzeby. Jak wskazują w uzasadnieniu projektodawcy, celem zmiany jest umożliwienie placówkom handlowym sprawnego przyjmowania towarów, w tym wykładania na półkach sklepowych, aby były one powszechnie dostępne dla obywateli.

Autorzy projektu podkreślają także, że projektowana zmiana nie pociąga za sobą kosztów zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i dla przedsiębiorców, bo korzystanie z tej możliwości nie będzie obligatoryjne – to jedynie możliwość, mająca ułatwić funkcjonowanie. Ewentualny, przewidywany koszt to konieczność dostosowania grafików pracy.

W ustawie nie znalazła się definicja artykułów pierwszej potrzeby.