Ministerstwo Finansów przypomina o sposobach i terminach przesłania informacji o dochodach za 2019 r. W informacjach o dochodach za 2019 r. pracodawcy powinni uwzględnić zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które miały miejsce 2019 r.

Do końca stycznia 2020 r. PIT-11 można wysyłać drogą elektroniczną tylko w wersji 25 formularza. Ma to zapobiec w ocenie ministerstwa przesyłaniu elektronicznych PIT-11 za rok 2019 na wcześniejszych, nieobowiązujących wersjach formularzy. Od lutego 2020 r. zostanie przywrócona możliwość składania innych wersji formularza PIT-11 (do składania korekt za ubiegłe lata).

PIT-11, PIT-R oraz PIT 4R, PIT 8AR sporządza się na właściwych wersjach formularzy, tj. PIT-11 (wersja 25), PIT-R (wersja 20), PIT-4R (wersja 9) i PIT-8AR (wersja 8).

Można je znaleźć na stronie e-deklaracje-pit/dla-platnikow.

Ulga dla młodych w PIT-11

Tylko złożenie PIT-11 w wersji 25 formularza pozwoli na uwzględnienie tzw. ulgi dla młodych pracowników (tj. osób do 26 roku życia) za 2019 r. w usłudze Twój e-PIT.

Jeżeli za 2019 r. pracodawca składa więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów danego pracownika i nie jest korektą poprzedniego – nie uwzględnia się w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 podaje się kolejny numer formularza, który składa się za 2019 r. (w polu nr 5 PIT-11).

Jeżeli przesłane przez pracodawcę w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego – nie należy przesyłać PIT-11 po zakończeniu roku.

PIT-11, PIT-R oraz PIT 4R, PIT 8AR sporządza się do 31 stycznia 2020 r.

PIT-11 i PIT-R płatnik powinien wysłać:

  1. do urzędu skarbowego do 31.1.2020 r.,
  2. osobie fizycznej do 2.3.2020 r. (ostatni dzień lutego 2020 r. przypada w sobotę, co oznacza, że za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy).

PIT-4R i PIT-8AR płatnik powinien wysłać wyłącznie do urzędu skarbowego do 31.1.2020 r.

Wskazane terminy nie dotyczą płatników, którzy kończą prowadzenie działalności. W takim przypadku formularze muszą złożyć do dnia zaprzestania działalności.

Ważne

PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządza się i wysyła wyłącznie w formie elektronicznie.

Formularze możesz podpisać: podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze, bądź danymi autoryzującymi – formularze: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, o ile składający pracodawca jest osobą fizyczną.

Formularze możesz przesłać za pomocą:

1) Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów (na stronie e-Deklaracje),

2) modułu finansowo-księgowego (trzeba pobrać właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML),

3) Uniwersalnej Bramki Dokumentów (w zakładce Dokumentacja IT), przy czym korekty formularzy nie można złożyć za pomocą bramki UBD. Można je wysłać tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.