Wniosek o zwolnienie z opłacania składek na podstawie tarczy antykryzysowej powinien być przekazany do ZUS najpóźniej 30.6.2020 r.

Podmiot, który chce skorzystać z tej pomocy musi spełniać następujące warunki:

  1. Był płatnikiem składek na ZUS przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób;
  2. Był płatnikiem składek jako spółdzielnia socjalna przed 1.4.2020 r.;
  3. Wykonywał pozarolniczą działalność  przed 1.4.2020 r. i opłacał składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, i jego przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.;
  4. Wykonywał pozarolniczą działalność  przed 1.4.2020 r. i opłacał składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, i jego przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., jednak dochód nie przekraczał 7000 zł;
  5. Złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
  6. Złożyć dokumenty rozliczeniowe (deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne) za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami jest zwolniony z ich składania.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. Przyjęto w ZUS, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31.12.2019 r. zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wprawdzie miał na 31.12.2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31.12.2019 r. Informacji o zadłużeniu lub realizacji umowy nie musi podawać we wniosku.

Wniosek o zwolnienie można przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS (instrukcja plik docx 723kb)
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl 
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – np. do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”.