Ponad 66 tys. wniosków złożonych przez turystów oraz ponad 2 tys. wniosków biur podróży – odnośnie 70 tys. podróżnych – o wsparcie z Turystycznego Funduszu Zwrotów, a także pomoc z ZUS o wartości ponad 26 mln zł – taki jest bilans pierwszych tygodni obowiązywania tzw. tarczy turystycznej (tarczy 5.0).

Formy wsparcia dla branży turystycznej

W tarczy turystycznej znalazły się liczne formy wsparcia dla branży, w tym zwolnienie ze składek ZUS i innych, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 września 2020 r. (m.in. hotelarze, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni). A także uproszczenie zasad dot. świadczenia postojowego dla agentów turystycznych, czy dodatkowe postojowe m.in. dla transportu lądowego. Powołanie Turystycznego Funduszu Zwrotów, który daje organizatorom turystyki oraz podróżnym możliwość ubiegania się o wypłatę na rzecz podróżnych pieniędzy wpłaconych na poczet imprez turystycznych, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii Covid-19. Powołanie Turystycznego Funduszu Pomocowego, który w przyszłości ma wspierać organizatorów turystyki w sytuacjach podobnych do obecnego kryzysu.

Zrealizowane świadczenia

ZUS – od 15 października – na mocy tarczy turystycznej, umorzył składki na łączną kwotę ponad 23 mln zł (23 612 946,03 zł). Wypłacił też przedstawicielom branży turystycznej świadczenia postojowe o wartości ponad 3,5 mln zł.

Do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wpłynęło ponad 66 500 wniosków złożonych przez podróżnych oraz 2 169 wniosków organizatorów imprez turystycznych (dotyczących niemal 70 000 podróżnych). Łącznie wnioski złożyło blisko 200 firm organizujących imprezy turystyczne.

Wnioski organizatorów opiewają w sumie na: 209 380 088,45 zł , a wnioski podróżnych na 205 755 784 zł.

Źródło:

gov.pl